Regulamin dla Najemcy

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej (Strona) prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym Regulaminem. Otwieranie, przeglądanie i korzystanie ze Strony oznacza przeczytanie, zapoznanie się i akceptację poniższego Regulaminu. Rezerwacja jakichkolwiek produktów lub usług podróżniczych na niniejszej Stronie oznacza akceptację, że Regulamin będzie regulował wszystkie takie operacje/transakcje. W przypadku braku akceptacji Regulaminu NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY.

RentMama w jakimkolwiek momencie może wprowadzić zmiany w Regulaminie, dlatego każda wizyta na Stronie podlega postanowieniom Regulaminu, które obowiązują w momencie korzystania ze Strony.

Aby zapoznać się ze wszystkimi naszymi Regulaminami, sprawdź strony poniżej (Materiały prawne). W celu ułatwienia zapoznania się z warunkami, niniejszy dokument przedstawia zbiór najważniejszych postanowień:

 1. Działamy jako pośrednik w imieniu naszego(-ych) Dostawcy(-ów). Sami nie świadczymy usług. Wszelkie zawarte umowy są w posiadaniu Dostawcy(-ów), a nie RentMama. Do zawartej umowy stosuje się warunki rezerwacji obowiązujące u Dostawcy, a szczegóły umów można otrzymać na żądanie.
 2. Zalecamy skontaktować się z Dostawcą w ciągu 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji i ponownie potwierdzić swoją rezerwację. Pomoże to w lepszym przygotowaniu się Dostawców na Państwa przybycie.
 3. Potwierdzenie rezerwacji oznacza akceptację na wpłacenie nieprzenoszalnego depozytu – zaliczki na rezerwację. Należy zapłacić Dostawcy pozostałą sumę/rachunek, który będzie dostępny u Dostawcy po przybyciu do Dostawcy. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w trakcie dokonywania rezerwacji.
 4. Zmiany bądź anulowania rezerwacji należy zawsze dokonywać poprzez poinformowanie Dostawcy i RentMama.com. Kontakt z RentMama.com możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem [email protected]. Wpłata/zaliczka na rezerwację jest zwracana w 100%, jeśli obie strony (Dostawca i RentMama.com) zostały poinformowane o anulowaniu rezerwacji nie później niż w ciągu 14 dni (336 godzin) do dnia rozpoczęcia wynajmu. Jeśli zgłoszenie anulowania rezerwacji zostanie otrzymane po upłynięciu ww. terminu lub jeśli rezerwacja dokonywana jest na najbliższych pięć dni, wpłacona zaliczka na rezerwację nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji depozyt nie może zostać przekazany na poczet innej rezerwacji.
 6. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że Dostawca(-y) prawidłowo zrealizuje rezerwację, jednakże w przypadku mało prawdopodobnego powstania błędu nasza odpowiedzialność jest ograniczona wyłącznie do kwoty wpłaconego depozytu.
 7. Oceny i opinie klientów znajdujące się na stronie internetowej to zebrane opinie klientów, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem RentMama, wypożyczyli samochód, wypełnili i odesłali nam formularz zadowolenia w trakcie zwrotu pojazdu.

Materiały prawne

Poniższe Warunki Rezerwacji wraz z Informacjami Ogólnymi zamieszczonymi na naszej stronie internetowej stanowią podstawę stosunków z RM Travel SIA. (Rentmama.com Wynajem Samochodów). Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi, ponieważ zawierają one nasze prawa i obowiązki. Niniejsze Warunki Rezerwacji regulują wszystkie rezerwacje dokonywane za naszym pośrednictwem.

Uwaga:

 1. W odniesieniu do wszelkich rezerwacji, które przyjmujemy lub wykonujemy w imieniu klienta, działamy wyłącznie jako pośrednik. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za umowy zawarte przez Państwa lub za jakikolwiek wynajem pojazdu lub inne zarezerwowane przez Państwa usługi, ani za żadne działania lub zaniedbania związane z wypożyczeniem samochodu lub innymi usługami albo jakąkolwiek (jakiekolwiek) inną osobę(-y) lub stronę(-y) związaną z wypożyczeniem samochodu lub jakąkolwiek inną usługą („Dostawcy”). Umowa na wszelkie usługi zostanie zawarta z Dostawcą usługi wypożyczania samochodu lub innej powiązanej usługi. Do Państwa umowy mają zastosowanie wszystkie warunki rezerwacji Dostawcy, jak również zasady i warunki wszystkich innych pośredników. Niniejsze zasady i warunki mogą ograniczyć i/lub wykluczyć odpowiedzialność Dostawcy względem Państwa. Jeśli dokonują Państwo rezerwacji, przyjmuje się, że wyrazili Państwo zgodę na wszystkie te warunki. Kopie niniejszego Regulaminu można otrzymać na żądanie.
 2. Istnieje możliwość jednoczesnego dokonania za naszym pośrednictwem jednej lub większej liczby rezerwacji. Cena łączna obliczona za jedną lub więcej rezerwacji zawsze będzie równa cenie obliczonej oddzielnie za każdą oddzielną rezerwację. 
 3. Wszelkie odniesienia zawierające słowa „Państwo” lub „Państwa” w niniejszych Warunkach Rezerwacji oznaczają osobę, której imię widnieje na rezerwacji (w tym każda osoba, która została dodana lub zamieniona w późniejszym terminie). „My”, „nas” i „nasz” oznacza RentMama Limited.
 4. Nasza umowa i wszelkie spory oraz roszczenia wynikłe w związku z nią podlegają wykładni prawa Republiki Łotewskiej. Wszelkie spory lub roszczenia będą rozpatrywane przed sądem na Łotwie.

Informacja o prawach autorskich

Jako Użytkownik rozumieją i akceptują Państwo, że wszelka treść zamieszczona na niniejszej Stronie, w tym, lecz nie wyłącznie, informacje, dane, oprogramowanie, zdjęcia fotograficzne, materiały wideo, kroje pisma, materiały graficzne, muzyka dźwięki, obrazy, ilustracje, mapy, projekty, ikony, materiały pisemne i inne oraz kompilacje (zwane dalej łącznie „Treścią”) stanowią własność intelektualną i chronione prawem autorskim dzieła RentMama Ltd i/lub różnych zewnętrznych usługodawców („Usługodawcy”).

Identyfikacja korporacyjna i znaki towarowe

Cała treść znajdująca się na tej stronie należy do: © 2010 RentMama Ltd Wszystkie prawa zastrzeżone. RentMama nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych obsługiwanych przez osoby inne niż RentMama Ltd, RentMama.com. Nasza misja: Najwygodniejszy miejscowy wynajem samochodów i logo RentMama są zarejestrowanym znakiem towarowym labo znakiem towarowym Rentmama Ltd, Ltd. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i/lub innych państwach („Znaki towarowe”). Pozostałe znaki oraz nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Użytkownik nie może używać, kopiować, reprodukować, publikować, przesyłać, pokazywać, transmitować, rozpowszechniać lub modyfikować znaków towarowych w jakikolwiek sposób, w tym do celów reklamowych lub promowania związanych z dystrybucją materiałów na tej Stronie, bez uprzedniej pisemnej zgody RentMama. Stosowanie znaków towarowych na innej stronie internetowej lub w sieci komputerowej jest zabronione. RentMama zabrania używania Znaków towarowych jako „hotlink” na lub do jakiejkolwiek innej strony internetowej, chyba że utworzenie takiego linku zostało wstępnie zatwierdzone na piśmie przez RentMama.

Nasza odpowiedzialność

Staramy się sprawdzać dokładność informacji publikowanych na tej stronie z odpowiednim(-i) Dostawcą(-ami). Należy jednak pamiętać, że nie gwarantujemy, że takie informacje będą wolne od błędów, a korzystając z tej Strony, akceptują Państwo, że zamieszczone na niej informacje mogą zawierać nieścisłości i/lub błędy typograficzne.

Działamy jako system rezerwacji i pośrednik dla odpowiednich Dostawcy(-ów). Nie jesteśmy stroną w umowie pomiędzy Klientem a Dostawcą (-ów) i nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika w odniesieniu do warunków tej umowy.

Zalecamy upewnić się, że są w stanie Państwo zaakceptować warunki Dostawcy(-ów) przed dokonaniem rezerwacji, ponieważ RentMama nie gwarantuje ich treści.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wynajem samochodów lub inne wymienione usługi stoją na należytym poziomie lub innych usługi, które znajdują się na tej stronie, nie są i nie powinny być traktowane jako rekomendacja ze strony RentMama lub zapewnienie, że pomieszczenia lub inne usługi będą odpowiednie do celów użytkowników.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa w przypadku, gdy wynajem samochodu lub inne usługi nie są odpowiednie do Państwa celów.

Ceny

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie informacje i ceny zamieszczone na naszej stronie są aktualne, jednakże od czasu do czasu mogą pojawić się zmiany i błędy, dlatego w takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do korekty ceny i innych szczegółów. Należy sprawdzić aktualną cenę i wszystkie inne szczegóły związane z usługą, którą chcesz zarezerwować przed potwierdzeniem rezerwacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny niesprzedanych usług w dowolnym czasie i korekcji błędów w cenach potwierdzonych usług.

Płatność

Potwierdzenie rezerwacji oznacza zgodę na wpłacenie nieprzenoszalnego depozytu – zaliczki na rezerwację. Dostawcy należy opłacić pozostałą sumę/rachunek, który będzie dostępny u Dostawcy w momencie przyjazdu. Pełne szczegóły zostaną udostępnione w trakcie dokonywania rezerwacji.

Potwierdzenie

Po otrzymaniu rezerwacji i wszystkich niezbędnych płatności w zależności od dostępności potwierdzimy usługę w imieniu danego Dostawcy(-ów) poprzez wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Prosimy o dokładne przeczytanie wiadomości od razu po jej otrzymaniu. Skontaktuj się z nami niezwłocznie, jeżeli jakiekolwiek informacje znajdujące się na potwierdzeniu lub innym dokumencie są nieprawidłowe lub niepełne, ponieważ ich późniejsza zmiana nie będzie możliwa. Ponieważ działamy jedynie jako pośrednik, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za błędy w jakiejkolwiek dokumentacji, z wyjątkiem przypadków, gdy takie błędy zostały popełnione przeze nas. Na mocy powyższego, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli nie zostaniemy poinformowani o wszelkich nieścisłościach w jakimkolwiek dokumencie w ciągu 14 dni od momentu wysłania go przez nas.

Wiążąca umowa pomiędzy Państwem a odpowiednim Dostawcą wchodzi w życie po wysłaniu przez nas do Państwa wiadomości e-mail z potwierdzeniem w imieniu Dostawcy, a oprócz niniejszego regulaminu umowa będzie regulowana przez zasady i warunki Dostawcy. Zalecamy sprawdzić i potwierdzić u Dostawcy(-ów) dokładne warunki, na które regulują rezerwacje.

W przypadku jakichkolwiek zapytań, anulowania lub zmian Dostawcy(-om) należy podać numery rezerwacji widniejące na potwierdzeniu.

Zalecamy skontaktować się z Dostawcą w ciągu 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji i ponownie potwierdzić swoją rezerwację. Pomoże to w lepszym przygotowaniu się Dostawców na Państwa przybycie.

Specjalne wymagania

Jeśli mają Państwo specjalne życzenia, prosimy o kontakt z Dostawcą(-ami) i poinformowanie ich o wymaganiach w momencie dokonywania rezerwacji. Ani my, ani dany Dostawca(-y) nie może zagwarantować spełnienia tych wymagań. Ponadto jeżeli Dostawca(-y) nie jest(są) w stanie spełnić wszystkich wymagań ani my, ani Dostawcy nie będą ponosić za to odpowiedzialności wobec Państwa.

Jeśli Państwo lub ktokolwiek z członków Państwa grupy ma jakikolwiek problem medyczny lub niepełnosprawność, która może mieć wpływ na rezerwację, prosimy o poinformowanie Dostawcy(-ów) przed potwierdzenia rezerwacji, aby Dostawcy mogli poinformować Państwa, czy wybrana usługa jest dla Państwa odpowiednia.

Anulowanie i zmiana potwierdzonych rezerwacji

Zmiany bądź anulowania rezerwacji należy zawsze dokonywać poprzez poinformowanie Dostawcy i RentMama.com. Kontakt z RentMama.com możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem [email protected]. Wpłata/zaliczka na rezerwację jest zwracana w 100%, jeśli poinformowano obie strony (Dostawcę i RentMama.com) o anulowaniu rezerwacji nie później niż w ciągu 14 dni (336 godzin) do dnia rozpoczęcia wynajmu. Jeśli zgłoszenie anulowania rezerwacji zostanie otrzymane po upłynięciu ww. terminu lub jeśli rezerwacja dokonywana jest na najbliższych pięć dni, wpłacona zaliczka na rezerwację nie podlega zwrotowi.

W przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji depozyt nie może zostać przekazany na poczet innej rezerwacji.

W przypadku jakichkolwiek zapytań, anulowania lub zmian Dostawcy(-om) należy podać numery rezerwacji widniejące na potwierdzeniu.

W możliwie najkrótszym czasie poinformujemy Państwa, jeśli Dostawca musi dokonać istotnej zmiany w zatwierdzonej przez Państwa rezerwacji lub ją anulować. Będziemy również pośredniczyć między Państwem a Dostawcą w przypadku jakichkolwiek alternatywnych usług oferowanych przez Dostawcę, jednakże z tego tytułu nie będziemy ponosić względem Państwa żadnej odpowiedzialności.

Okoliczności poza naszą kontrolą

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszych warunkach, nie ponosimy odpowiedzialności i nie wypłacamy odszkodowania w przypadku, gdy wykonanie naszych obowiązków jest niemożliwe, opóźnione lub ponieśli Państwo szkody w wyniku działania siły wyższej. W niniejszych Warunkach Rezerwacji „Siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego ani my, ani Dostawca nie mogliśmy przewidzieć lub uniknąć. Takie zdarzenia obejmują wojnę, stan wojenny, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu lub jej groźbę, strajki, katastrofy naturalne i jądrowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, pożar i inne wydarzenia będące poza naszą kontrolą.

Zachowanie

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe z winy Państwa lub członka Państwa grupy. Pełne odszkodowanie za takie szkody lub straty należy zapłacić bezpośrednio Dostawcy(-om). W przypadku niedokonania płatności, będą musieli Państwo ponieść odpowiedzialność na wszystkie roszczenia wysunięte przez nas w stosunku do Państwa (oraz poniesienie wszystkich kosztów prawnych poniesionych przez nas lub inne strony).

Płatności kartami kredytowymi/debetowymi

RentMama dokładna starań, aby zapewnić bezpieczeństwo płatności kartami. Jednak w przypadku nieupoważnionego obciążenia kosztami karty kredytowej/debetowej użytej do zapłaty za usługi na stronie RentMama w którymkolwiek momencie w trakcie dokonywania lub po dokonaniu rezerwacji, przeprowadzeniu transakcji lub ujawnieniu danych swojej karty kredytowej/debetowej na stronie internetowej, RentMama nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody lub straty związane w jakikolwiek sposób z użyciem, karty kredytowej, transakcjami na niej lub ujawnieniem danych kart kredytowej.

Ubezpieczenie

Stanowczo zalecamy wykupienie osobistego ubezpieczenia podróżnego dla wszystkich członków swojej grupy. Niektórzy Dostawcy stawiają takie wymagania. Państwa obowiązkiem jest upewnić się, że zakupione ubezpieczenie jest odpowiednie do Państwa potrzeb. Prosimy zapoznać się ze szczegółami polisy ubezpieczeniowej po jej otrzymaniu i zabranie jej ze sobą w podróż.

Paszport i wizy

Zakładamy, że wszyscy członkowie Państwa grupy posiadają paszport, który jest ważny przez cały okres otrzymywania usługi, którą chcą Państwo kupić. Zalecamy sprawdzić ważność wizy, paszportu i wymagań zdrowotnych oraz skonsultować się z Dostawcą(-ami), wydziałem paszportowym, odpowiednią ambasadą lub konsulatem i lekarzem przed wyjazdem.

Reklamacje

Jeśli chcą Państwo złożyć reklamację na naszą usługę , należy poinformować nas na piśmie natychmiast, ale nie później niż w ciągu 28 dni od zakończenia otrzymywania usługi zarezerwowanej za naszym pośrednictwem. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeżeli nie zostaniemy poinformowani w dany sposób. Nasza odpowiedzialność względem Państwa, jeśli wykazana została nasza wina w odniesieniu do świadczonych przez nas usług (ale nie w odniesieniu do usług świadczonych przez właścicieli samochodów, za których nie ponosimy odpowiedzialności) jest maksymalnie ograniczona do wysokości depozytu zapłaconego przez Państwa w trakcie dokonywania danej rezerwacji. Nie wykluczamy ani nie ograniczamy odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane wskutek naszego zaniedbania lub zaniedbania naszych pracowników w trakcie wykonywania przez nich swoich obowiązków zawodowych.

Co to jest RentMama?

 • Nie trać czasu na wyszukiwanie!
 • Spersonalizowane oferty!
 • Bezpośrednia komunikacja!

RentMama to najłatwiejszy sposób na znalezienie najlepszych ofert wynajmu samochodu.

Wpisz swoją prośbę i otrzymaj bezpośredni dostęp do ofert wypożyczalni samochodowych. Wyślemy Twoją prośbę do najlepszych lokalnych wypożyczalni samochodowych.